ข้อมูลการจัดส่งสินค้า: EMS (Express Mail Service)

การจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศจะถูกจัดส่งในระบบEMS (บริการไปรษณีย์ด่วนต่างประเทศ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบEMSโปรดคลิกที่นี่

EMS banner

EMS(Express Mail Service) : Deliverable Countries and Area

เอเชีย(พื้นที่โซน1)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas Indonesia,Rep.of Korea,Cambidia,Guam,Saipan,Singapore, SriLanka,Thailand,taiwan,China,Bangladesh, Brunei,Hong Kong,Macao,Malaysia,Mongolia,Laos
Available for some areas India,Vietnam,Nepal,Pakistan,Philippines,Bhutan,Myanmar
หมู่เกาะทางแปซิฟิก(พื้นที่โซน2)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas New Calednia,Papua New Guinea,Fiji
Australia(All regions. The Christmas, Cocos (Keeling), Norfolk and Lord Howe Islands are excepted.)
New Zealand(All regions. The Ross Dependency(Antarctic zone extending along longitudes 160 east to 150 west, and terminating at latitude 60 south) is excepted.)
Available for some areas Solomon
อเมริกาเหนือ / อเมริกากลาง(พื้นที่โซน2)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas El Salvador,Canada,Cuba,Costa Rica,Jamaica,Trinidad and obago, Panama,Barbados,Honduras,Mexico
All areas USA:All areas.
However, the territories of American military bases with the three first digits of the postal codes being 090-098, 962-966, and 340 are excluded.
ตะวันออกกลาง(พื้นที่โซน2)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas United Arab Emirates,Israel,Iraq,Iran,Oman,Qatar,Cyprus,Kuwait, Saudi Arabia,Syria,Turkey,Bahrain,Jordan
ยุโรป(พื้นที่โซน2)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas Iceland,Ireland,Italy,Estonia,austria,Netherlands, Greece,Croatia,Switzerland,Sweden,Spain,Slovakia, Slonenia,CzechRepublic,Germany, Norway,Hungary,Finland, Bulgaria,Belarus,Belguim,Poland,Portugal, Macedonia, Malta,Monaco,Latvia,Lithuania,Liechtenstein,Luxembourg, Romania
United Kingdom(All regions. excepting territories overseas.)
Denmark(All regions. Greenlan and the  Faeroes are excepted.)
France(All Territories.Including Overseas Departments.
but excluding Overseas territories.
Some of the territories are subject  to a differen price.)
Russian Federation(Excluding certain areas. All territories except the ones listed below: Chaibucha and Yamsk, Garmanda, Gizhiga, Rep de Tchetchnya(Chechen Republic), Tachtoyamsk as well as Verchniyi paren)
Available for some areas Azerbaijan,Ukraina
แอฟริกาใต้(พื้นที่โซน3)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas Argentina,Uruguay,Ecuador,Colombia,Chili,Paraguay,Brazil,
Venezuela,Peru
แอฟริกา(พื้นที่โซน3)
Deliverable area ประเทศ/พื้นที่
All areas Algeria,Uganda,Egypt,Ethiopia,Ghana,Cote d'Ivoire,
Djibouti,Zimbabwe,Senegal,Tunisia,Togo,Nigeria, Republic of South Africa,
Mauritius,Morocco,Rwanda
Available for some areas Gabon,kenya,Sudan,Tanzania,Botswana,Madagascar
Delivery suspended Sierra Leone

Information on delivery charges

พื้นที่โซน พื้นที่โซน1 พื้นที่โซน2 พื้นที่โซน3
ความจุ เอเชีย หมู่เกาะทางแปซิฟิก,
อเมริกาเหนือ ,
อเมริกากลาง
ตะวันออกกลาง
ยุโรป แอฟริกาใต้
แอฟริกา
~500g 1,400JPY 2,000JPY 2,200JPY 2,400JPY
~600g 1,540JPY 2,180JPY 2,400JPY 2,740JPY
~700g 1,680JPY 2,360JPY 2,600JPY 3,080JPY
~800g 1,820JPY 2,540JPY 2,800JPY 3,420JPY
~900g 1,960JPY 2,720JPY 3,000JPY 3,760JPY
~1.0kg 2,100JPY 2,900JPY 3,200JPY 4,100JPY
~1.25kg 2,400JPY 3,300JPY 3,650JPY 4,900JPY
~1.5kg 2,700JPY 3,700JPY 4,100JPY 5,700JPY
~1.75kg 3,000JPY 4,100JPY 4,550JPY 6,500JPY
~2.0kg 3,300JPY 4,500JPY 5,000JPY 7,300JPY
~2.5kg 3,800JPY 5,200JPY 5,800JPY 8,800JPY
~3.0kg 4,300JPY 5,900JPY 6,600JPY 10,300JPY
~3.5kg 4,800JPY 6,600JPY 7,400JPY 11,800JPY
~4.0kg 5,300JPY 7,300JPY 8,200JPY 13,300JPY
~4.5kg 5,800JPY 8,000JPY 9,000JPY 14,800JPY
~5.0kg 6,300JPY 8,700JPY 9,800JPY 16,300JPY
~5.5kg 6,800JPY 9,400JPY 10,600JPY 17,800JPY
~6.0kg 7,300JPY 10,100JPY 11,400JPY 19,300JPY
~7.0kg 8,100JPY 11,200JPY 12,700JPY 21,400JPY
~8.0kg 8,900JPY 12,300JPY 14,000JPY 23,500JPY
~9.0kg 9,700JPY 13,400JPY 15,300JPY 25,600JPY
~10.0kg 10,500JPY 14,500JPY 16,600JPY 27,700JPY
~11.0kg 11,300JPY 15,600JPY 17,900JPY 29,800JPY
~12.0kg 12,100JPY 16,700JPY 19,200JPY 31,900JPY
~13.0kg 12,900JPY 17,800JPY 20,500JPY 34,000JPY
~14.0kg 13,700JPY 18,900JPY 21,800JPY 36,100JPY
~15.0kg 14,500JPY 20,000JPY 23,100JPY 38,200JPY
~16.0kg 15,300JPY 21,100JPY 24,400JPY 40,300JPY
~17.0kg 16,100JPY 22,200JPY 25,700JPY 42,400JPY
~18.0kg 16,900JPY 23,300JPY 27,000JPY 44,500JPY
~19.0kg 17,700JPY 24,400JPY 28,300JPY 46,600JPY
~20.0kg 18,500JPY 25,500JPY 29,600JPY 48,700JPY
~21.0kg 19,300JPY 26,600JPY 30,900JPY 50,800JPY
~22.0kg 20,100JPY 27,700JPY 32,200JPY 52,900JPY
~23.0kg 20,900JPY 28,800JPY 33,500JPY 55,000JPY
~24.0kg 21,700JPY 29,900JPY 34,800JPY 57,100JPY
~25.0kg 22,500JPY 31,000JPY 36,100JPY 59,200JPY
~26.0kg 23,300JPY 32,100JPY 37,400JPY 61,300JPY
~27.0kg 24,100JPY 33,200JPY 38,700JPY 63,400JPY
~28.0kg 24,900JPY 34,300JPY 40,000JPY 65,500JPY
~29.0kg 25,700JPY 35,400JPY 41,300JPY 67,600JPY
~30.0kg 26,500JPY 36,500JPY 42,600JPY 69,700JPY

EMS(Express Mail Service)

Deliverable Countries and Area

เอเชีย(พื้นที่โซน1)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
Indonesia,Rep.of Korea, Cambidia,Guam,Saipan, Singapore,SriLanka, Thailand,taiwan,China, Bangladesh, Brunei, Hong Kong,Macao, Malaysia,Mongolia,Laos
Available for some areas
India,Vietnam,Nepal, Pakistan,Philippines, Bhutan,Myanmar
หมู่เกาะทางแปซิฟิก(พื้นที่โซน2)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
New Calednia,Papua New Guinea,Fiji Australia(All regions. The Christmas, Cocos (Keeling), Norfolk and Lord Howe Islands are excepted.)
New Zealand(All regions. The Ross Dependency (Antarctic zone extending along longitudes 160 east to 150 west,and terminating at latitude 60 south) is excepted.)
Available for some areas
Solomon
อเมริกาเหนือ / อเมริกากลาง(พื้นที่โซน2)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
El Salvador,Canada,Cuba,Costa Rica,Jamaica,Trinidad and obago, Panama,Barbados,Honduras,Mexico
USA:All areas.
However, the territories of American military bases with the three first digits of the postal codes being 090-098, 962-966, and 340 are excluded.
ตะวันออกกลาง(พื้นที่โซน2)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
United Arab Emirates,Israel, Iraq,Iran,Oman,Qatar,Cyprus, Kuwait,Saudi Arabia,Syria, Turkey,Bahrain,Jordan
ยุโรป(พื้นที่โซน2)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
Iceland,Ireland,Italy,Estonia,austria, Netherlands, Greece,Croatia, Switzerland,Sweden,Spain,Slovakia, Slonenia,CzechRepublic,Germany, Norway,Hungary,Finland,Bulgaria, Belarus,Belguim,Poland,Portugal, Macedonia,Malta,Monaco,Latvia, Lithuania,Liechtenstein, Luxembourg,Romania
United Kingdom(All regions. excepting territories overseas.)

Denmark(All regions. Greenlan  and the Faeroes are excepted.)
France(All Territories. Including Overseas Departments.
but excluding Overseas territories.
Some of the territories are subject  to a differen price.)
Russian Federation(Excluding certain areas.
All territories except the ones listed below:
Chaibucha and Yamsk, Garmanda, Gizhiga, Rep de Tchetchnya(Chechen Republic), Tachtoyamsk as well as Verchniyi paren)
Available for some areas
Azerbaijan,Ukraina
แอฟริกาใต้(พื้นที่โซน3)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
Argentina,Uruguay,Ecuador,Colombia, Chili,Paraguay,Brazil,
Venezuela,Peru
แอฟริกา(พื้นที่โซน3)
Deliverable area(ประเทศ/พื้นที)
All areas
Algeria,Uganda,Egypt,Ethiopia,Ghana, Cote d'Ivoire,Djibouti, Zimbabwe,Senegal,Tunisia,Togo, Nigeria,Republic of South Africa,
Mauritius,Morocco,Rwanda
Available for some areas
Gabon,kenya,Sudan,Tanzania, Botswana,Madagascar
Delivery suspended
Sierra Leone

Information on delivery charges

พื้นที่โซน พื้นที่โซน1 พื้นที่โซน2
ความจุ เอเชีย หมู่เกาะทางแปซิฟิก,
อเมริกาเหนือ,
อเมริกากลาง
ตะวันออกกลาง
~500g 1,400JPY 2,000JPY
~600g 1,540JPY 2,180JPY
~700g 1,680JPY 2,360JPY
~800g 1,820JPY 2,540JPY
~900g 1,960JPY 2,720JPY
~1.0kg 2,100JPY 2,900JPY
~1.25kg 2,400JPY 3,300JPY
~1.5kg 2,700JPY 3,700JPY
~1.75kg 3,000JPY 4,100JPY
~2.0kg 3,300JPY 4,500JPY
~2.5kg 3,800JPY 5,200JPY
~3.0kg 4,300JPY 5,900JPY
~3.5kg 4,800JPY 6,600JPY
~4.0kg 5,300JPY 7,300JPY
~4.5kg 5,800JPY 8,000JPY
~5.0kg 6,300JPY 8,700JPY
~5.5kg 6,800JPY 9,400JPY
~6.0kg 7,300JPY 10,100JPY
~7.0kg 8,100JPY 11,200JPY
~8.0kg 8,900JPY 12,300JPY
~9.0kg 9,700JPY 13,400JPY
~10.0kg 10,500JPY 14,500JPY
~11.0kg 11,300JPY 15,600JPY
~12.0kg 12,100JPY 16,700JPY
~13.0kg 12,900JPY 17,800JPY
~14.0kg 13,700JPY 18,900JPY
~15.0kg 14,500JPY 20,000JPY
~16.0kg 15,300JPY 21,100JPY
~17.0kg 16,100JPY 22,200JPY
~18.0kg 16,900JPY 23,300JPY
~19.0kg 17,700JPY 24,400JPY
~20.0kg 18,500JPY 25,500JPY
~21.0kg 19,300JPY 26,600JPY
~22.0kg 20,100JPY 27,700JPY
~23.0kg 20,900JPY 28,800JPY
~24.0kg 21,700JPY 29,900JPY
~25.0kg 22,500JPY 31,000JPY
~26.0kg 23,300JPY 32,100JPY
~27.0kg 24,100JPY 33,200JPY
~28.0kg 24,900JPY 34,300JPY
~29.0kg 25,700JPY 35,400JPY
~30.0kg 26,500JPY 36,500JPY
พื้นที่โซน พื้นที่โซน2 พื้นที่โซน3
ความจุ ยุโรป แอฟริกาใต้
แอฟริกา
~500g 2,200JPY 2,400JPY
~600g 2,400JPY 2,740JPY
~700g 2,600JPY 3,080JPY
~800g 2,800JPY 3,420JPY
~900g 3,000JPY 3,760JPY
~1.0kg 3,200JPY 4,100JPY
~1.3kg 3,650JPY 4,900JPY
~1.5kg 4,100JPY 5,700JPY
~1.8kg 4,550JPY 6,500JPY
~2.0kg 5,000JPY 7,300JPY
~2.5kg 5,800JPY 8,800JPY
~3.0kg 6,600JPY 10,300JPY
~3.5kg 7,400JPY 11,800JPY
~4.0kg 8,200JPY 13,300JPY
~4.5kg 9,000JPY 14,800JPY
~5.0kg 9,800JPY 16,300JPY
~5.5kg 10,600JPY 17,800JPY
~6.0kg 11,400JPY 19,300JPY
~7.0kg 12,700JPY 21,400JPY
~8.0kg 14,000JPY 23,500JPY
~9.0kg 15,300JPY 25,600JPY
~10.0kg 16,600JPY 27,700JPY
~11.0kg 17,900JPY 29,800JPY
~12.0kg 19,200JPY 31,900JPY
~13.0kg 20,500JPY 34,000JPY
~14.0kg 21,800JPY 36,100JPY
~15.0kg 23,100JPY 38,200JPY
~16.0kg 24,400JPY 40,300JPY
~17.0kg 25,700JPY 42,400JPY
~18.0kg 27,000JPY 44,500JPY
~19.0kg 28,300JPY 46,600JPY
~20.0kg 29,600JPY 48,700JPY
~21.0kg 30,900JPY 50,800JPY
~22.0kg 32,200JPY 52,900JPY
~23.0kg 33,500JPY 55,000JPY
~24.0kg 34,800JPY 57,100JPY
~25.0kg 36,100JPY 59,200JPY
~26.0kg 37,400JPY 61,300JPY
~27.0kg 38,700JPY 63,400JPY
~28.0kg 40,000JPY 65,500JPY
~29.0kg 41,300JPY 67,600JPY
~30.0kg 42,600JPY 69,700JPY