Cửa hàng trực tuyến(Địa điểm gửi chính: Năm Mỹ)

Danh sách kiểm tra

Phí vận chuyển của trang tính theo EMS khu vực 3 (Năm Mỹ) .

Địa chỉ gửi

Gửi nước ngoài

Phương pháp gửi

EMS

Phương thức thanh toán

PAYPAL

Dòng chăm sóc da cơ bản

[Dòng chăm sóc da cơ bản]

60mL

2,530 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng chăm sóc da cơ bản]

60mL

2,640 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng chăm sóc da cơ bản]

50g

3,630 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng chăm sóc da cơ bản]

100g

5,500 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng chăm sóc da cơ bản]

63g

1,980 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

SOLD OUT

Dòng G-Crea

[Dòng G-Crea]

40mL

4,180 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng G-Crea]

50g

2,970 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

Dòng mặt nạ tinh chất

[Dòng mặt nạ tinh chất]

63g

2,420 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng mặt nạ tinh chất]

65g

2,640 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng mặt nạ tinh chất]

66g

2,640 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

[Dòng mặt nạ tinh chất]

63g

3,960 Yên Nhật (Bao gồm thuế)

SOLD OUT