how to order

Phương thức đặt mua

1.Truy cập trang mua sắm trực tuyến.

online shop logo

Vui lòng click vào phần trên của nút trang web "cửa hàng mua bán trực tuyến". Và chọn địa điểm giao hàng, sẽ chuyển sang vào trang " cửa hàng mua bán trực tuyến".

2.Thêm vào giỏ hàng

paypal

Click vào biểu tượngadd to cartđể đặt hàng .

Sau khi nhấn sẽ chuyển sang trang giỏ mua hàng của bạn trên trang web của Paypal, và sản phẩm bạn đặt sẽ được thêm vào giỏ hàng.

Nếu bạn muốn tiếp tục mua các sản phẩm khác, xin vui lòng bấm vào các trang giỏ mua hàng ở dưới biểu tượng botton1.

Nếu bạn muốn hoàn tất thanh toán đơn hàng của bạn, xin vui lòng click vào biểu tượng botton2 hoặc botton3 của giỏ hàng

Sau đó làm theo các hướng dẫn để hoàn tất việc trang quá trình thanh toán.

3.Phương thức thanh toán

paypal

Hãy thanh toán qua Paypal

Nếu bạn chưa có tài khoản Paypal, xin vui lòng đăng ký tài khoản Paypal.

Làm theo các hướng dẫn của trang web Paypal hoàn tất quá trình thanh toán.

4.Vui lòng trả lời email xác nhận.

mail

Công ty chúng tôi sẽ gửi email xác nhận và các thông tin khác đến địa chỉ e-mail mà bạn yêu cầu.

Vui lòng xác nhận nội dung e-mail và trả lời.

5.Hàng hóa sẽ được chuyển đến địa chỉ mà bạn chỉ định.

plane
ship

Khi công ty nhận được e-mail và phí Paypal, hàng hóa sẽ được phát đi ngay lập tức.ี